Mediefostran – får vi en hel samhällsklass vuxna medieanalfabeter?

Det är inte bara ungdomar som behöver mediefostran.

Det är inte bara ungdomar som behöver mediefostran. Många fuktioner och kommunikationskanaler i samhället är tillgängliga endast för dem som kan hantera digitala medier. Ett samtal mellan professorerna Anu Koivunen och Ulla Carlsson. Diskussionen leds av Hanaholmens Jonna Similä.