Richard Tellström

Etnologen och måltidsforskaren Richard Tellström berättar för Jonna Similä och Henrik Huldén att han gillar gammal och lagrad mat