VD Jan Holmberg

Stiftelsen Ingmar Bergmans VD Jan Holmberg har föjt med Ingmar Bergmans arbete hela sitt vuxna liv.

Stiftelsen Ingmar Bergmans VD Jan Holmberg har föjt med Ingmar Bergmans arbete hela sitt vuxna liv. Nu har det gedigna forskningsarbetet utmynnat i en bok, Författaren Ingmar Bergman, som fått lysande recensioner. Här berättar Jan Holmberg varför han tycker att Bergman inte endast är en remarkabel filmregissör, utan även en av vår tids största författare.