Göteborg: Bildning i näringslivet

Göteborgs bokmässa. Scen: Forskartorget.

|
29.9.2023 12:00 - 12:15

Bildning och näringsliv är begrepp kontaminerade av en komplex historia, motstridiga förväntningar och återkommande konflikter.

Det konstaterar professor Bengt Kristensson Uggla i sin artikel i tidskriften SFV-kalendern 2023. Hur lösa de här ovan nämnda konflikterna? Bengt Kristensson Uggla, professor, Åbo Akademi och Janne Wikstöm, projektchef, Hanaholmen diskuterar bildning i näringslivet.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.