Etnisk profilering i Finland och Europa

Hanaholmen, Esbo

|
5.4.2018 09:30 - 16:30

Denna konferens arrangeras i samarbete med Hanaholmen.

Projektet Pysäytetyt – Stopped organiserar en konferens kring etnisk profilering där finska och europeiska forskare diskuterar fenomenet utgående från ett flertal europeiska studier och erfarenheter. The Stopped – Spaces, Meanings and Practices of Ethnic Profiling är ett projekt som undersöker etnisk profilering i Finland med fokus på dess allmänna förekomst, former och de tolkningar som används av polismyndigheter eller personer som utsätts för etnisk profilering. Det treåriga projektet är finansierat av Konestiftelsen (2015-2018) och leds av Suvi Keskinen vid Helsingfors universitet. Projektets forskningsresultat kommer att presenteras under konferensen.

En akademisk internationell key note kommer att hållas av professor Ben Bowling vid Dickson Poon School of Law, King’s College, England samt forskare Leandro Schclarek Mulinari från kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet i Sverige. Därtill kommer tre sakkunniga med erfarenheter av att motarbeta etnisk profilering att tala under konferensen. Rosalind Williams kämpade i rätten i över ett årtionde och fick FN:s kommitte för mänskliga rättigheter att konstatera att etnisk profilering är diskriminerande. Nick Glynn från the Open Society Foundation arbetade i trettio års tid vid den brittiska polisen och Ramon Arnhem representerar den holländska polisen. I en paneldiskussion om läget i Finland deltar myndighetsrepresentanter och aktivister.

Välkomna!

Konferensprogrammet finns här: https://blogs.helsinki.fi/thestopped/programme/

Beskrivningar över de medverkande kommer att finnas på: https://blogs.helsinki.fi/thestopped/experts/

Medieförfrågningar: aino.sutinen(at)gmail.com
Tilläggsfrågor gällande de praktiska arrangemangen besvaras av: jana.turk(at)helsinki.fi tai 
Hanaholmen: jonna.simila(at)hanaholmen.fi

Anmäl dig till konferensen senast onsdag 28 mars 2018 via länken nedan.