Europas framtid – öppen diskussion med unga

Hanaholmen, Esbo

|
5.12.2017 14:00 - 16:30

Europas framtid – ett hurdant Europa vill unga ha? Hur skulle Europa se ut utan EU, dess värden och mobilitet?

Kom med och diskutera dessa frågor och många fler på tisdagen 5.12. kl 14-16 på Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland.

Före detta öppna seminarium, ordnas det ett ungdomskonvent om Europas framtid, där ungefär 50 ungdomar deltar från Sverige och Finland, de övriga nordiska länderna och Baltikum. Arbetsgrupperna i ungdomskonventet delar med sig av sina idéer och tankar och diskutera med bland andra Kommissionens viceordförande Jyrki Katainen, MEP Henna Virkkunen och Miapetra Kumpula-Natri samt Kristen Aigro från European Youth Forum. Evenemanget är på engelska.


Preliminärt program

Välkomstord
Jyrki Katainens hälsning
Arbetsgrupperna berättar sina idéer och tankar

  • Scenarios on the future of Europe and the Union
  • The values of Europe what are the values 2.0 of the Union and the continent
  • Youth’s EUpresidency | The Baltic Sea EU-presidency
  • Imagine a world without the EU – from history to the present

Kommentarer och diskussion
Paneldiskussion med MEP Henna Virkkunen och Miapetra Kumpula-Natri och Kristen Aigro från European Youth Forum
Diskussion och frågor från publiken
Kaffeservering


Evenemanget är kostnadsfritt och tillgängligt. Evenemanget ordnas i samarbete med Finlands Ungdomssamarbete – Allians, EYP Finland, Eurooppanuoret och Eurooppalainen Suomi – Finland i Europa samt Europeiska kommissionens representation – Finland och Europaparlamentets informationskontor i Finland och naturligtvis Hanaholmen.