Tillsammans – ett modernt kollektivboende

Hanaholmen, Esbo

|
25.10.2017 13:30 - 16:30

Det moderna kollektivet är ett seminarium som behandlar erfarenheter från Danmark och Finland rörande gemensamt boende.

I Danmark finns det starka traditioner av att bo i kollektiv och det finns många olika slags boendeformer. I Finland skapas det också nya former för kollektivboende, och allt fler är intresserade av gemenskap och delningsekonomi. Förändringarna i befolkningsstrukturen leder också till att det finns ett behov av att utveckla nya former för boendet. Men är de olika lösningarna för kollektivboende tillgängliga för alla som är intresserade? Vilka utmaningar stöter man på med tanke på byggbranschen, finansiering och andra praktiska frågor? Och vilka nya möjligheter kan uppstå?

Under detta seminarium som anordnas av Kulturfonden för Finland och Danmark, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Danmarks ambassad, miljöministeriet och Programmet för att förbättra äldres boende 2013–2017, hör vi de senaste nyheterna från Danmark, och under ledning av sakkunniga inom området diskuterar vi kollektivt boende ur många olika synvinklar. Seminariet är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum år 2017.

Under seminariet finns det tillgång till simultantolkning mellan finska och danska/svenska. Moderator: Tarja Cronberg, suppleant i styrelsen för Kulturfonden för Finland och Danmark

Läs seminariets program här>>>

Anmäl dig senast 16.10.2017 via länken nedan.

Tilläggsinformation: Fondkoordinator Anna Skogster, +358 (0)40 046 6440, anna.skogster(at)hanaholmen.fi