Finland 100 år – Anna Uddenbergs skulptur

För att uppmärksamma Finlands 100-års jubileum har Sverige skänkt ett permanent konstverk till Hanaholmen.

Gåvan är en bronsfärgad frihetsgudinna installerad fyra meter upp i luften med en sprutande fontän. Konstverket heter Free Fall och har skapats av den svenska konstnären Anna Uddenberg.

Skulpturen är beställd av Statens konstråd (Sverige) på uppdrag av den svenska staten. Verket ägs av statens konstverkskommission, som verkar i anslutning till Finlands Nationalgalleri.

Free Fall invigdes av Finlands och Sveriges statsministrar Juha Sipilä och Stefan Löfven den 31 oktober 2017.

”Anna Uddenberg förnyar den monumentala bronsskulpturen som genre. Hon närmar sig den gamla skulpturtraditionen på ett helt nytt sätt genom att gestalta en mycket kraftfull kvinna”, säger Peter Hagdahl, kurator och projektledare på Statens konstråd i Sverige.

Anna Uddenberg har utgått från en kvinna som åker på en så kallad flyboard, en bräda med vattenjetmunstycken. Skulpturen utstrålar extatiska känslor som är nära kopplade till dagens upplevelsekultur.

”Jag har länge varit intresserad av vad som händer när upplevelser blir till produkter och vice versa. Flyboarding är en aktivitet som iscensätter samtida föreställningar om hur framtiden ser ut, samtidigt som det för tankarna till begrepp som frihet, säkerhet och tech”, säger konstnären Anna Uddenberg.

Bekanta dig med konstverket med hjälp av en 3D-modell! Modellen visar konstverket i sin omgivning:

Så här skapades Free Fall 3D-dioramat

Planering och produktion av 3D-modellen: MeMo, 3D-studio, Aalto. Sebastian Aho – 3D-artist, Heikki Kauhanen – fotogrammetri, Toni Rantanen – fotogrammetri, Hannu Hyyppä – professor, Marika Ahlavuo – vetenskapsproducent