Taiteilijat O & Fiber Art Sweden: Länk – Link – Linkki

Galleri Hanaholmen

|
9.9.2021 - 30.1.2022

Galleria on avoinna päivittäin klo 10-20, vapaa pääsy.

Taideteollisen alan taiteilijajärjestöt TaiteiIijat O ja Fiber Art Sweden järjestävät yhteisnäyttelyn Länk – Link – Linkki Hanasaaren kulttuurikeskuksen galleriassa syksyllä 2021. Näyttelyyn osallistuu yhteensä 15 taideteollisen alan taiteilijaa Suomesta ja Ruotsista. Molempien yhdistysten jäsenet liikkuvat laajasti kuvataiteen, muotoilun ja käsityön alueilla, ja työskentelylle on keskeistä vahva suhde käytettyyn materiaaliin. Materiaali määrittää usein myös teosten konkreettista ja käsitteellistä sisältöä. Näyttelyn tavoite on uuden verkoston luominen Suomessa ja Ruotsissa toimiville taideteollisen alan taiteilijoille.

Tutustu näyttelykatalogiin

Länk – Link – Linkki-näyttelyyn osallistuu kuusi taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Suomesta ja kuusi Ruotsista. Ruotsalaiset taiteilijat valittiin mukaan kutsuperiaatteella Fiber Art Swedenin (FAS) jäsenistöstä. Kutsujina toimivat FAS:n jäsenet Lotte Nilsson-Välimaa sekä Maria Sandstig. Sen jälkeen jokaista Ruotsista mukaan kutsuttua taiteilijaa tai työryhmää pyydettiin valitsemaan työpari Taiteilijat O:n jäsenille suunnatusta portfoliohausta. Taiteilijat suunnittelevat näyttelyn temaattisen sisällön yhdessä ryhmänä sekä taiteilijoista muodostuvien parien kesken.

Länk – Link – Linkki -yhteisnäyttelyn osallistuvat taiteilijat tai työryhmät pareittain:

  • Hugger-Mugger-työryhmä: Maria Hägglund, Catarina W. Källström ja Elinor Ström (SE) – Piia Lieste (FI)
  • Sonja Löfgren-Birch (SE, FI) – Veera Tamminen (FI)
  • Työryhmä Lotte Nilsson-Välimaa & Inger Bergström (SE) – Paavo Halonen (FI)
  • Gunnel Pettersson (SE) – Elina Laitinen (FI)
  • Maria Sandstig (SE) – Virpi Vesanen-Laukkanen (FI)
  • Ellen Skafvenstedt (SE) – Riikka Peltola (FI)

Taiteilijat O ry – Konstnärerna O rf on vuonna 2006 perustettu voittoa tavoittelematon taideteollisen alan taiteilijoiden yhdistys ja Ornamo ry:n järjestöjäsen. Yhdistyksen tavoite on lisätä taideteollisen alan kuvataiteen eli niin kutsutun materiaalipohjaisen taiteen tunnettavuutta ja vahvistaa sen asemaa nykytaiteen kentällä.

Fiber Art Sweden on 1998 perustettu tekstiilitaiteen laajalla kentällä työskentelevien taiteilijoiden verkosto, jonka tavoitteena on vaihtaa ajatuksia ja edistää keskustelua tekstiilitaiteesta. FAS on jatkuvasti etsinyt uusia paikkoja, tehtäviä ja tapoja vaikuttaa mm.  järjestämällä kuratoituja näyttelyitä, keskusteluja ja työpajatoimintaa.

Hanasaaren kulttuurikeskuksessa toteutettava näyttely oheisohjelmineen toimii yhteistyön pilottivaiheena. Tavoitteena on, että näyttelyhanke saa jatkoa Ruotsissa.

www.artists-o.fi
www.fiberartsweden.nu


Näyttelyn yhteydessä järjestämme maksuttomia työpajoja:

Näyttelyä tukevat:
Taiteen edistämiskeskus
Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Svenska Kulturfonden
Uudenmaan rahasto | Suomen Kulttuurirahasto

Kuva: Paavo Halonen: Ihoni on pehmeä, 2020.