Konstnärerna O & Fiber Art Sweden: Länk – Link – Linkki

Galleri Hanaholmen

|
9.9.2021 - 30.1.2022

Galleri Hanaholmen har öppet dagligen kl. 10-20, fritt inträde.

Konstnärerna O och nätverket Fiber Art Sweden ordnar en gemensam utställning i Hanaholmens galleri hösten och vintern 2021. Totalt 15 konstnärer, sex från Finland och nio från Sverige kommer att delta i utställningen, som har fått namnet Länk – Link – Linkki. Alla utvalda konstnärer är verksamma inom bildkonst, design och hantverk och alla har en stark koppling till materialet, som ofta definierar verkens konkreta och konceptuella innehåll. Målet med utställningen är att skapa ett nytt nätverk för konstnärer inom konst och design i Finland och Sverige.

Se utställningskatalogen

Sex konstnärer från Finland och sex konstnärer eller konstnärsgrupper från Sverige kommer att medverka i utställningen. De svenska konstnärerna valdes på inbjudan av medlemmarna i Fiber Art Sweden (FAS), Lotte Nilsson-Välimaa och Maria Sandstig. Därefter uppmanades alla invalda konstnärer eller konstellationer från Sverige att välja ett arbetspar från Finland utgående från en portfoliesökning som hade riktats till medlemmarna i Konstnärerna O. Deltagarna utformar det tematiska innehållet för utställningen mellan konstnärsparen och tillsammans som en grupp.

Konstnärer eller konstnärsgrupper som medverkar i utställningen Länk – Link – Linkki (parvis):

  • Konstellationen Hugger-Mugger med Maria Hägglund, Catarina W. Källström och Elinor Ström (SE) – Piia Lieste (FI)
  • Sonja Löfgren-Birch (SE, FI) – Veera Tamminen (FI)
  • Lotte Nilsson-Välimaa & Inger Bergström (SE) – Paavo Halonen (FI)
  • Gunnel Pettersson (SE) – Elina Laitinen (FI)
  • Maria Sandstig (SE) – Virpi Vesanen-Laukkanen (FI)
  • Ellen Skafvenstedt (SE) – Riikka Peltola (FI)

Konstnärerna O rf  (Taiteilijat O ry), en ideell förening för konstnärer inom konstindustri, som grundades 2006 och är en medlemsorganisation i Ornamo rf. Syftet med föreningen är att öka kunskap om bildkonstindustrin, speciellt den så kallade materialbaserade konsten, och att stärka dess ställning inom samtida konst.

Fiber Art Sweden (FAS) bildades 1998 och är ett nätverk av konstnärer som verkar inom ett utvidgat textilt fält. Syftet är att befrämja diskussionen och idéutbytet i den textila intressesfären. Kontinuerligt har FAS med sin aktivitet uppsökt nya platser och sammanhang och intagit nya positioner – såväl i form av curerade utställningar som samtalsserier och workshops.

Utställningen i Hanaholmens galleri med tillhörande program kommer att fungera som en pilotfas för samarbetet. Målet är att utställningsprojektet ska fortsätta i Sverige.

www.artists-o.fi
www.fiberartsweden.nu


I samband med utställningen arrangerar vi avgiftsfria konstworkshops på finska:


Utställningen arrangeras med stöd av:
Centret för konstfrämjande (Taike)
Kulturfonden för Sverige och Finland
Svenska Kulturfonden
Uudenmaan rahasto | Suomen Kulttuurirahasto

Bild: Paavo Halonen: Kom och håll om mej, 2020.