Det nya Norden 2019

Hanaholmen, Esbo

|
12 - 15.5.2019

Välkommen till den tredje årgången av det nordiska nätverksprogrammet Det nya Norden i Helsingfors/Esbo, Finland den 12-15.5.2019!

Är du intresserad av europeisk identitet, EU, politik, diskussioner relaterat till värderingar, demokrati eller populism i Norden? Har du engagerat dig i frågor som integration, utbildning, global ekonomi eller politik? Vill du dela med dig av dina erfarenheter och kännedom och lära av andra? Det här är för dig som vill vara med och bidra konkret med förslag på hur vi i Norden kan arbeta för gemensamma mål i Norden och Europa.

Programmet riktas till unga (blivande) sakkunniga från den offentliga, privata och tredje sektorn i Norden! Årets tema är Europa och EU i relation till Norden. Om du är mellan 22–35 år så kan du vara rätt person att delta i det nordiska nätverksprogrammet. Välkommen att ansöka om en plats!

Målet med nätverksprogrammet är att behandla viktiga frågor kring Nordens framtid. Vi utveckla modeller för framtida nordiska handlingsplaner och bidra med konkreta förslag för fortsatt nordiskt arbete. Nätverksprogrammet ska också öka den yngre generationens engagemang i den nordiska gemenskapen och skapa bestående personliga relationer över nationsgränserna. Vi söker dig som antingen i arbetet, studier eller organisationsarbete har engagerat dig i våra teman. Tillsammans kommer ni att arbeta i nordiska mångsidiga team för att komma fram till konkreta utvecklingsplaner för framtidens Europa, EU och möjligheter och utmaningar i relation till detta.

Hur väljs deltagarna?
På basis av ansökan väljer programarrangören ut deltagare så att de representerar en mångfald (ålder, kön, bakgrund, erfarenhet) av deltagare. Ca fyra personer per nordiskt land erbjuds möjlighet att delta i nätverksprogrammet. Max antal deltagare är 18 personer.

Deadline för ansökan är 2.4.2019, men vi behandlar ansökningarna i den takt de anländer. Deltagarna meddelas inom medlet av april om de blivit antagna till programmet. Notera att deltagandet kräver närvaro under alla dagar och ett aktivt deltagande i programmet. Även finska deltagare förväntas övernatta på Hanaholmen. Programmet bekostar deltagarnas resor från de andra nordiska länderna, logi, måltider och program under dagarna.

Läs mera om nätverksprogrammet: Det nya Norden 2019

Är du intresserad av hur programmet sett ut tidigare år? Ta en titt på videon från år 2017 och artikeln från år 2018:

Läs artikeln här