Coronakrisens påverkan på cancervården i våra länder

Zoom

|
17.6.2020

Välkommen att delta i ett aktuellt webbinarium!

Finland och Sverige i coronakrisen

Hanaholmen inbjuder till en serie aktuella rundabordssamtal som berör såväl coronakrisens hantering som strategier för att komma ut ur krisen och få samhällena igång på nytt i Sverige och Finland.

Redan nu står det klart att vi efter krisen på många områden kommer att se förändringar. Hur bestående de blir återstår att se. I det nya läget finns det ett ökat behov av dialog, erfarenhetsutbyte och analys.

I samtalsserien kommer vi att genom företrädare för olika branscher att få insyn i vad krisen inneburit för dem. Vi kommer att reflektera över vad som har förändrats och vad som blir bestående förändringar. Vi ställer också frågan hur Finland och Sverige kan gå stärkta ur den här exceptionella globala krisen och hur vi genom att agera samordnat kan vara starkare såväl ekonomiskt och socialt som politiskt och miljömässigt.


Del 7: Coronakrisens påverkan på cancervården i våra länder

Tid: Onsdag 17 juni 2020 kl. 14.00-15.00 (finsk tid), kl. 13.00-14.00 (svensk tid)

Plats: Zoom. Länk sänds åt alla som anmält sig per e-post.

Medverkande: Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden i Sverige och Sakari Karjalainen, generalsekreterare för Cancerorganisationerna i Finland

Trots pågående coronakris har cancervården stått stark i Sverige visar en kartläggning som Cancerfonden har gjort. Men samtidigt byggs vårdskulden upp och det finns stor risk att många nya cancerfall inte upptäcks i tid på grund av nuvarande situation i vården.

Cancerorganisationerna i Finland har uppmärksammat att coronapandemin har påverkat deltagandet i screening. Screeningen av en del cancertyper har minskat märkbart i en del kommuner. De finländska cancerorganisationerna har också påtalat behoven av cancersjuka för regeringen i beredningen av undantagsåtgärder inom hälsovård och utbildning.

Vilka konsekvenser har coronakrisen för cancervården? Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden i Sverige och Sakari Karjalainen, generalsekreterare för Cancerorganisationerna i Finland söker svar på frågan.

Samtalet modereras av journalisten Annika Rentola, som i flera år jobbat med ett särskilt fokus på hälsa och medicin.

Samtalet, som äger rum på Zoom, är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan senast 17 juni kl. 11.00 (finsk tid), kl. 10.00 (svensk tid).

 

En Zoom-länk sänds några timmar innan samtalet till alla anmälda.