Demokratinätverk 21 – För demokratins framtid

Online

|
7.12.2020 10:30 - 11:30

Lansering av Demokratinätverk 21 och utdelning av Anders Chydenius-priset

Välkommen att delta i lanseringen av Demokratinätverk 21 och utdelningen av Anders Chydenius-priset

Tid: Måndag 7.12.2020 klockan 10.30 (finsk tid) / 9.30 (svensk tid)
Plats: Online

Demokratin utmanas idag inte endast av globaliseringen och digitaliseringen utan också av den pågående coronapandemin. Därför behöver vi även i det enligt ett flertal demokratiindex välfungerande Norden ett djuplodande samtal om demokratin, dess utmaningar och möjligheter.

Nu startar Anders Chydenius-stiftelsen i samarbete med Hanaholmen, Lunds universitet och Ålands fredsinstitut ett projekt som går under namnet Demokratinätverk 21. Målet med projektet är att stärka den demokratiska kulturen i Norden genom att öka samarbetet mellan svenska, finländska och åländska demokratiaktörer och -debattörer. Nätverket har cirka 100 medlemmar från samhällets alla sektorer.

Arbetet med det nya demokratiprojektet inleds 2021. Tidpunkten infaller med Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet, som firar 50-årsjubileum samma år. I ministerrådets strategi ingår ett uttalat mål att främja det allmänna engagemanget och deltagandet i demokratin, som en del av en hållbar utveckling.

Vid evenemanget presenteras också en ny antologi om de politiska partiernas framtid i Sverige och Finland, ”Partiernas vägskäl”, utgiven av Kulturfonden för Sverige och Finland.

Språk: Svenska och engelska.

Tilläggsinformation:
Projektchef Henrik Huldén, henrik.hulden@hanaholmen.fi

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 7.12 kl. 8.00 (finsk tid)/kl. 7.00 (svensk tid) via länken nedan.

Välkommen!