Det nordiska köksmanifestet – dialog kring hållbara och hälsosamma livsmedelssystem i Norden

Hanaholmen

|
27.9.2021 12:00 - 15:00

Webinariet är ett startskott för skapande av en konstruktiv dialog om nordisk matkultur och dess olika drivkrafter i främjandet av en hållbar livsstil

Norden är på en mission för att förändra regionens livsmedelssystem. Länderna önskar ytterligare stärka sin roll som pionjärer. Ett steg i att nå målen för hållbar utveckling är att dela nordiska innovationer, lösningar och praktiska erfarenheter. Vi behöver lyssna till, nätverka med, inspireras av samt ta lärdom av den yngre generationen av professionella inom mat och måltider i hela värdekedjan. Härmed aktuellt att utforska det nordiska köksmanifestet som en katalysator i skapandet av en konstruktiv dialog för att matcha de olika hållbarhetsperspektiven för livsmedelssystem i Norden.

Det nordiska köksmanifestet initierades och formulerades 2004 och sammanfattades i tio punkter om renhet, säsong, etik, hälsa, hållbarhet och kvalitet. Sedan dess har stöd för botten upp processer och innovationer inom mat och måltider har varit en prioritet för det nordiska samarbetet. Nationella strategier har sedermera utarbetats genom att använda mat som ett verktyg inte enbart för öka turismen, stöda mathantverkare och -företagare, utveckla besöksnäringen samt nationell branding och hållbar tillväxt, utan också till att förstärka nya holistiska principer för nordisk matidentitet baserat på hållbarhet och god hälsa.

Revitaliseringsprocessen faciliteras av programmet Ny Nordisk Mat och jord- och skogsbruksministeriet i Finland, som en del av Finlands ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Programmet för nordisk mat strävar efter att initiera, facilitera och samordna aktiviteter som bygger på det nordiska köksmanifestet. Revitaliseringsprocessen innefattar ett kick off webinarium, workshops, nätverkstillfällen, dialoger och kommunikation i Norden 2021-2022.

Webbinariet ordnas i tekniskt samarbete med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Det nordiska webinariet förverkligas på svenska och engelska. Vi bibehåller rättigheterna till förändringar i programmet.

Varmt välkommen!

PROGRAM

12:00  Öppning av webinariet – välkommen till bords, Bettina C. Lindfors, moderator, projektledare, Ny Nordisk Mat

12:05  Varför gör hållbar livsmedelspolitik skillnad i Norden? Jari Leppä, jord- och skogsbruksminister, Finland

12:15  Det nordiska samarbetets kärna är hållbarhet – hur skapar vi engagemang? Thomas Blomqvist, minister för jämställdhet och nordiskt samarbete, Finland

12:25 Nordiska köksmanifestet förstärker Norden som en hållbar gastronomisk region – samtal om drivkrafter för en hållbar framtid av köksmanifestets initiativtagare under ledning av köksmästare Leif Sörensen, Färöarna och med den yngre generationens proffs inom mat och måltider

Inspirerande samtal om möjlighter och utmaningar för nordiskt samarbete ur olika hållbarhetsperspektiv:

12:45 Hållbarhetsperspektiv från Grönland med Anne Nivíka Grødem, Deputy Manager, Sermersooq Business and Cluster Manager & NERISA – an Arctic Food Cluster

12:55 Hållbarhetsperspektiv från Island med Ásta Kristín Sigurjónsdóttir, Manager, Icelandic Tourism Cluster

13:10 Hållbarhetsperspektiv från Danmark med Magnus Nilsson, chef, direktör, MAD Academy

13:25 Hållbarhetsperspektiv från Sverige med Elin Aronsson-Beis, matsvinnsutvecklare, grundare av FoodLoopz & Paul Svensson, köksmästare, utbildare inom restaurangbranschen

13:35 Hållbarhetsperspektiv från Finland med Hanna Mattila, konsultativ tjänsteman, programmet för klimatvänlig mat, jord- och skogsbruksministeriet & Robert Jordas, vertikal trädgårdsodlare, Lilla Robbes Trädgård

13:50 Hållbarhetsperspektiv från Norge

14:05 Hållbarhetssperspektiv från Färöarna med Elisabeth Skarðhamar Olsen, lektor, Universitetet på Färöarna

14:20 Hållbarhetsperspektiv från Åland med köksmästare Gustav Eriksson, Silverskär & Johanna Dahlgren, food & beverage entrepreneur, Pub Stallhagen, ordförande, Mathantverkare på Åland rf.

14:35 Sammanfattning av de inspirerande samtalen kring nordiska hållbarhetsperspektiv. Kommentar av Katja Svensson, senior rådgivare, Nordiska ministerrådet

14:45 Hur vi tillsammans skapar verktyg för en konstruktiv dialog – stegen framöver, Bettina C. Lindfors, projektledare, Ny Nordisk Mat

15:00 Webinariet avslutas

Kontakt: Bettina c. Lindfors, Ny Nordisk Mat, Nordiska ministerrådet c/o jord- och skogsbruksministeriet i Finland , tel. +358 40 920 9820, bettina.c.lindfors@gmail.com

Twitter: @BettinaLindfors

Ny Nordisk Mat programmet: https://www.norden.org/sv/ny-nordisk-mat

Det nordiska köksmanifestet, https://www.norden.org/sv/information/manifestet-ny-nordisk-mat