Finlandsorientering för nordbor

Hanaholmen, Esbo

|
27.11 - 1.12.2023

För inbjudna.

Språk- och kulturkurs för danska studerande och lärare vid lärarutbildningen UCN, Aalborg.

Kursen erbjuder en inblick i Finlands historia, samhälle, språkförhållanden samt utbildningssystemet och skolvärlden. I programmet ingår studiebesök och kulturprogram.

Arrangörer: Hanaholmen med stöd av Nordiska ministerrådet
Mera information: Projektchef Tiinaliisa Granholm, +358 (0)45 120 7818, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi