Flerspråkighet i språkundervisningen

Hanaholmen, Esbo

|
17.5.2023 14:00 - 16:30

Seminarium för lärare och lärarstuderande på Hanaholmen

Dagens skolor har blivit alltmer flerspråkiga då en allt större andel av eleverna har en flerspråkig bakgrund. I seminariet diskuteras hur flerspråkigheten kan stödas i språkundervisningen och ses som en resurs.

Program:

14:00 Seminariet öppnas, Maria Ruohotie–Lyhty, Jyväskylän yliopisto
14:05 Multilingual language learning: Promoting oral participation through plurilingual teaching, Line Krogager Andersen, Syddansk universitet
14:45 Kielellisesti vastuullinen pedagogiikka ja monikielisyyden käyttö oppimisen resurssina, Jenni Alisaari, Turun yliopisto
15:25 Eftermiddagsfika & learning café: diskussion i smågrupper
16:15 Opettajaksi opiskelevien käsityksiä kielten opettamisesta: PoPUpp–hankkeen tuloksista, Maria Ruohotie–Lyhty, Jyväskylän yliopisto
16:30 Seminariet avslutas

Arrangörer: Jyväskylä universitet och Åbo Akademi i samverkan med Nätverket Svenska nu och Hanaholmen
Språk: finska, svenska, engelska (utan tolkning)
Tilläggsinformation: Programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela(a)hanaholmen.fi

Deltagandet är avgiftsfritt men förutsätter förhandsanmälan senast den 7 maj 2023.

Seminariet är en del av forskningsprojektet “Svenska språket som personlig upplevelse, politik och pedagogik: svensklärarstuderandes uppfattningar om att undervisa i det svenska språket” (PoPUpp) som genomförs i samarbete mellan Jyväskylä och Östra Finlands universitet och Åbo Akademi och som finansieras av Svenska kulturfonden. Seminarierna arrangeras i samarbete med Svenska nu och Hanaholmen. Läs mer om forskningsprojektet.