Flerspråkighet som resurs i Kotka

Restaurang Vausti i Kotka (Kotkankatu 7)

|
21.9.2020 12:00 - 13:15

Nätverket Svenska nu arrangerar ett lunchseminarium för lokala beslutsfattare.

Efter att förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus lades ner, har Kotka centralsjukhus mottagit allt flera svenskspråkiga kunder från östra Nyland. Hur har man hanterat situationen och vilken betydelse har tvåspråkigheten för Kotka stad? Hur tjänar en investering på språkkunskaper kommunernas strategiska strävanden över lag, t.ex. med tanke på att locka nya invånare, näringspolitiken, internationaliseringen och vänortssamarbetet?

Hanaholmens Svenska nu-nätverk arrangerar ett lunchseminarium för lokala beslutsfattare måndagen den 21 september 2020 kl. 12.00-13.15 i restaurang Vausti i Kotka (Kotkankatu 7). Som talare medverkar servicechef vid Kymsote Paula Järvisalo, kommunminister Sirpa Paatero och stadsfullmäktigeordförande Jari Elomaa. Ladda ner det finskspråkiga programmet här.

För att dimensionera lunchserveringen rätt, ber vi deltagarna anmäla sig via länken nedan.

Arrangör: Nätverket Svenska nu

Mera information: Projektchef Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi