Fortbildningsdagar för språkbadslärare

Online

|
25 - 26.3.2021

Fortbildningsdagar arrangerade av Åbo akademi och Nätverket Svenska nu.


Åbo Akademi och Svenska nu arrangerar två fortbildningsdagar för språkbadslärare och andra intresserade lärare och lärarstudenter via Zoom.

Program

Torsdag 25.3 kl. 13.30–16.00

13.30–13.50 Välkommen och aktuellt från Svenska nu, programkoordinator Liisa Suomela

13.50–14.20 Språkbadet i Finland i dag, språkbadskoordinator Annika Peltoniemi, Åbo Akademi

14.20–14.50 Skrivpedagogisk forskning ur ett språkbadsperspektiv, doktorand Camilla Rosvall, Åbo Akademi

14.50–15.00 Paus

15.00–15.45 Språkbadselevskap och språkliga landskap i svenskt och iriskt språkbad inom den grundläggande utbildningen, FD Sanna Pakarinen, Åbo Akademi

15.45–16.00 Avslutning

Fredag 26.3 kl. 9.00–12.00

9.00–9.20 Välkommen och aktuellt från Svenska nu, programkoordinator Liisa Suomela

9.20–9.50 Språkbadet i Finland i dag, språkbadskoordinator Annika Peltoniemi, Åbo Akademi

9.50–10.35 Upprepningar och glada utrop – en undersökning av högläsning i språkbadsförskolegrupp, doktorand Sofie Tjäru, Åbo Akademi

10.35–10.45 Paus

10.45–11.45 Presentation av och workshop om material på temat känslor avsett för småbarnspedagogik, förskola och nybörjarundervisning. Universitetslärare Maria Kvist + blivande språkbadslärare inom småbarnspedagogik, Åbo Akademi

11.45–12.00 Avslutning


Evenemanget är avgiftsfritt men förutsätter förhandsanmälan via länken nedan. Observera att det finns egna länkar för båda dagarna.

Ytterligare information: programkoordinator Liisa Suomela, liisa.suomela(at)hanaholmen.fi


Torsdag 25.3.2021: anmäl dig här

Fredag 26.3.2021: anmäl dig här