Göteborgs bokmässa: kan vi lära av historien?

Göteborgs bokmässa, Forskartorget

|
23.9.2022 16:10 - 16:40

Att lära av historien är ett känt uttryck. Liksom att historien inte upprepar sig. Kan båda vara sanna?

Hur arbetar man systematiskt och akademiskt med att göra kopplingen mellan historia och nutid? Är den önskvärd och vilka fallgropar finns?

Genom undervisning om historiska skeenden främjas kritiskt tänkande och bidrar till viljan att förebygga andra folkmord. För att kunna bemöta och förstå rasism idag behöver vi utgå från historisk kunskap – eller?

Fredrik Alven, Ville Okkonen och Jennie Sivenbring i samtal som modereras av Anna Florén från Voksenåsen – svensk-norskt samarbetscenter. Hanaholmen arrangerar samtalet i samarbete med Voksenåsen.