Göteborgs bokmässa: skolan som valfråga

Göteborgs bokmässa, Forskartorget

|
23.9.2022 15:30 - 16:00

Politiska styrningen av skolan har varit en stor fråga i Sverige de senaste årtiondena.

Läget i Finland har varit annorlunda sedan introduktionen av grundskolan på 1970-talet. Skolan i Finland blir sällan en rikspolitisk fråga och styrningen av skolan kan ses som myndighetsbaserad.

Hur har våra länder kommit att gå så skilda vägar i skolpolitiken? Och vilken är den rätta vägen att gå om man vill skapa en välfungerande skola?

Utbildningshistorikerna Johanna Ringarp och Ville Okkonen söker svar i samtal med Hanaholmens Janne Wikström.