Hanating 2023

Hanaholmen, Esbo

|
21.11.2023 10:00 - 14:00

Hur skall vi hantera det ryska hotet? Endast för inbjudna gäster.

Den europeiska säkerhetsordningen som byggts upp efter kalla krigets slut har förbytts i en era som kännetecknas av konflikt, osäkerhet och instabilitet och förmodas vara rådande under en potentiellt lång tid.

Ryssland har med sitt agerande raserat hela den rådande säkerhetsordningens respekt för suveränitet, gränser och rätten för stater att göra egna säkerhetspolitiska vägval. Enligt ett enat Europa är Ryssland det största hotet mot den europeiska säkerheten sedan andra världskriget och har därmed orsakat ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte i våra länder, Finlands och Sveriges medlemskap i försvarsalliansen NATO kommer att förändra säkerheten också i vår del av Europa.

Hur ska den nya europeiska säkerhetsordningen se ut och hur ska vi hantera det ryska hotet?

Evenemanget är för inbjudna, men kan följas över nätet med start kl. 10 finsk tid.

Program

Moderator Stefan Wallin, rådgivare, tidigare försvarsminister

10:00 Välkommen
Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen

10:10 Försvarsministrarna
Antti Häkkänen, försvarsminister, Finland
Pål Jonson, försvarsminister, Sverige

10:40 Keynote
Judith Gough, Storbritanniens ambassadör i Sverige, tidigare ambassadör i Ukraina och Georgien

10:55 Hur slugt är Ryssland? Vad kan vi vänta oss av Ryssland och hur ska det hanteras?
Teija Tiilikainen, direktör, Hybrid CoE
Martin Kragh, biträdande centrumchef för Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska institutet

11:15 Diskussion och frågor

11:30 Lunchsmörgås

12:00 Forskardialog. Hur kommer den nya europeiska säkerhetsordningen att se ut?
Jakob Hallgren, direktör, Utrikespolitiska institutet, Sverige
Eva Hagström Frisell, forskningsledare Totalförsvarets forskningsinstitut FOI
Kristi Raik, biträdande direktör, International Centre for Defence and Security
Jyri Lavikainen, forskare, Utrikespolitiska institutet

13:00 Hur ska försvarssamarbetet svara på den europeiska säkerhetsordningens utmaningar?
Jukka Kopra (Saml.), ordförande finska försvarsutskottet
Mikko Savola (C), vice ordförande finska försvarsutskottet
Peter Hultqvist (S), ordförande svenska försvarsutskottet
Lars Wistedt (SD), medlem svenska försvarsutskottet

14:00 Slut för dagen


Språk: svenska, finska och engelska med simultantolkning.

Endast för inbjudna gäster. Tycker du att programmet är relevant ur ditt yrkesperspektiv? För mer information om deltagande, kontakta tina.raiha(at)hanaholmen.fi.