Har distansundervisningen kommit för att stanna?

Online

|
14.7.2021 12:00 - 12:45

Diskussion om distansundervisningen under SuomiAareena

Har distansundervisningen kommit för att stanna? Erfarenheter från Finland och Sverige.

I och med coronaepidemin övergick alla skolor i Finland till distansundervisning våren 2020. Under läsåret 2020-2021 återgick man till närundervisning i grundskolan och delvis på andra stadiet, men i högskolorna fortsatte distansundervisningen. Även i Sverige genomförde man en övergång till distansundervisning i gymnasiet och den högre utbildningen under coronaåret. Vilka utmaningar har distansundervisningen medfört och hur tacklade man dem? Vilka verksamhetsmodeller blir bestående?

Nätverket Svenska nu arrangerar en virtuell diskussion under SuomiAreena-evenemanget onsdagen den 14 juli 2021 kl. 12.00-12.45. Som talare medverkar adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad Jenny Edvardsson, lektor i svenska vid Yrkeshögskolan Metropolia Katja Hämäläinen och direktör vid Nationella centret för utbildningsutvärdering Harri Peltoniemi.

Ladda ner programmet här.

Anmäl dig via länken nedan.

Mera information: Mikael Hiltunen, projektchef, Nätverket Svenska nu, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi