Hur kan vi åstadkomma en gemensam nordisk beredskapsstrategi?

Välkommen att delta i ett aktuellt webbinarium!

Finland och Sverige i coronakrisen

Hanaholmen inbjuder till en serie aktuella rundabordssamtal som berör såväl coronakrisens hantering som strategier för att komma ut ur krisen och få samhällena igång på nytt i Sverige och Finland.

Redan nu står det klart att vi efter krisen på många områden kommer att se förändringar. Hur bestående de blir återstår att se. I det nya läget finns det ett ökat behov av dialog, erfarenhetsutbyte och analys.

I samtalsserien kommer vi att genom företrädare för olika branscher att få insyn i vad krisen inneburit för dem. Vi kommer att reflektera över vad som har förändrats och vad som blir bestående förändringar. Vi ställer också frågan hur Finland och Sverige kan gå stärkta ur den här exceptionella globala krisen och hur vi genom att agera samordnat kan vara starkare såväl ekonomiskt och socialt som politiskt och miljömässigt.


Del 5: Hur kan vi åstadkomma en gemensam nordisk beredskapsstrategi?

Tid: Fredag 12 juni 2020 kl. 15.00-16.00 (finks tid), kl. 14.00-15.00 (svensk tid)

Plats: Zoom. Länk sänds åt alla som anmält sig per e-post.

Medverkande: Riksdagsledamot Hans Wallmark och Riksdagsledamot Erkki Tuomioja

 

Coronapandemin har konkret visat att alla de nordiska länderna alla haft brister i sin samhälleliga beredskap. Istället för att aktivt samarbeta har man gått in för lokala lösningar i det mest akuta skedet av krisen. Nordiska rådet har så sent som i höstas behandlat ett initiativ med flera förslag på områden där samarbetet inom samhällssäkerhet kunde fördjupas, bl.a. genom gemensamma nordiska övningar och kurser i krisberedskap och stärkt samarbete om cybersäkerhet. I dag ligger utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik utanför Nordiska ministerrådets mandat. Detsamma gäller samarbete kring beredskap, stora olyckor och kriser. Bland medborgarna i Norden finns ändå ett stort stöd för samarbete försvars- och säkerhetspolitik. Är tiden nu mogen för en gemensam nordisk beredskapsstrategi?

Samtalet modereras av Mary Gestrin, kommunikationschef på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet

Samtalet, som äger rum på Zoom, är kostnadsfritt men kräver förhandsanmälan senast 12.6 kl. 11.00 (finsk tid), kl. 10.00 (svensk tid).

 

Samtalet markerar Hanaholmens återöppning den 1 juni. Serien fortsätter med samtal som fokuserar på coronakrisens verkningar på konst- och kultursektorn.

En Zoom-länk sänds några timmar innan samtalet till alla anmälda.