Kurs för journaliststuderande

Hanaholmen, Esbo

|
15 - 19.5.2023

För inbjudna.

Intensivkurs för journaliststuderande från Sverige och Finland.

I syfte att stimulera samarbete inom journalistutbildningar och öka intresse och samarbete mellan länderna fortsätter Kulturfonden för Sverige och Finlands mediesatsning med en kurs för journaliststuderande från Sverige och Finland.  I år är kursens tema journalistisk bevakning av energifrågor.

Arrangörer: Hanaholmen med stöd av kulturfonden för Sverige och Finland i samarbete med Soc&kom, Helsingfors universitet, JMG, Göteborgs universitet och journalistutbildningen vid Tammerfors Universitet.

Tilläggsinformation: Projektchef Tiinaliisa Granholm, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi