INHIBERAT: Nordens Dag 2020 – lärarseminarium

Hanaholmen, Esbo

|
1 - 3.10.2020

Evenemanget är inhiberat.

Seminarium för nordiska lärare inom projektet Nordens dag 2020

Mobiltelefonen, en vän eller fiende?

Under tre dagar i november tar nordiska elever på 8 och 9 klass och deras lärare ställning till frågan i ett tvärnationellt virtuellt samarbetsprojekt som pågår på grannspråken svenska, danska och norska. För de medverkande lärare inleds projektet med ett seminarium på Hanaholmen i oktober. Fokus ligger på utveckling av undervisningsmaterial tvärs över språk och kultur. Temat är mobiltelefonens goda och svaga sidor och metoden från ungdomar till ungdomar. Differentiering både till undervisning av grannspråk och främmande språk. Välkommen till Nordens Dage på Norden online.

Arrangörer: Hanaholmen i samarbete med Norden online APS och Nordplus
Tilläggsinformation:
Projektledare Tina Møller Kristensen, +45 26822018 tinamoller(at)gmail.com
Projektchef Tiinaliisa Granholm, +358 (0)45 120 7818, tiinaliisa.granholm(at)hanaholmen.fi