Utställning: Nubben 100 – Lars-Gunnar Nordström, Robin Lindqvist, Jarkko Räsänen

Galleri Hanaholmen

|
2.6.2023 - 4.2.2024

Galleriet har öppet dagligen kl. 10–20, fritt inträde.

Lars-Gunnar ”Nubben” Nordströms (1924–2014) 100-årsfest firas med en utställning producerad av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland och Stiftelsen Pro Artibus. Utställningen omfattar verk av Nubben och två av hans själsfränder – Robin Lindqvist från Sverige och Jarkko Räsänen från Finland.

Nubbens konstnärskap är välkänt i Norden, där hans konstruktivistiska konst har rönt stor beundran sedan 1950-talet. De nutida konstnärerna som deltar i utställningen arbetar utgående från traditionen om abstrakt konst och liksom Nubben är även de intresserade av musik. Verken i utställningen öppnar upp en bild av hur brett området för abstrakt konst är och hur det icke-föreställande uttrycket kan skildra både dynamisk rörelse och koncentrerat lugn, och allt däremellan.

Mera information: programkoordinator Aino Kostiainen, aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi