Nytt samarbetsprogram för kommunala kulturchefer

Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna. Tiden är lokal tid.

|
9.2.2023 15:15 - 15:45

Vilka är erfarenheterna efter det första verksamhetsåret?

För att främja professionella nätverk och personliga kontakter mellan aktörer på kulturfältet startade Kulturfonden för Sverige och Finland 2022 ett unikt nätverksprogram riktat specifikt till kommunala kulturchefer i små eller mellanstora kommuner. Kan den lokala kulturpolitiken i respektive land utvecklas genom kunskapsutbyte och bilaterala nätverk?

Medverkande: 

  • Alfiero Zanotto, fondkoordinator Kulturfonden för Sverige och Finland
  • Staffan Jonsson, kulturchef kultur- och fritidsförvaltningen, förvaltningsledningen Eskilstuna
  • Tiinaliisa Granholm, projektchef Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Arrangörer: Hanaholmen – kultucentrum för Sverige och Finland

Plats: Kugghjulet, Hotel Bolinder Munktell