Presentation av SNS Konjunkturrådsrapport 2023

Sveriges ambassad i Helsingfors

|
9.2.2023 08:30 - 10:30

SNS Konjunkturråd 2023 undersöker effekterna av den snabba omställningen på svensk arbetsmarknad.

Hur ska förändringarna på arbetsmarknaden hanteras?

För inbjudna gäster.

Arbetsmarknaden har förändrats markant under de senaste 40 åren. Jobben har blivit färre inom tillverkningsindustrin och fler inom tjänstesektorn. Men exakt hur stora är förändringarna? Vilka har vunnit och förlorat på utvecklingen? Och vilka åtgärder fungerar bäst för att hjälpa dem som blir arbetslösa?

Dessa frågor undersöker SNS Konjunkturråd 2023 under ledning av Peter Fredriksson, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av forskning som rör arbetsmarknaden och människors omställning mellan olika jobb. Ytterligare tre forskare ingår i rådet: Georg Graetz, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet, Lena Hensvik, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, samt David Seim, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Under presentationstillfället på Sveriges ambassad i Helsingfors kommer vi att utöver presentationen av rapporten att få höra en panel tackla dessa frågor ur ett finskt perspektiv.

Tilläggsinformation: Projektchef Johanna Hannus, johanna.hannus(at)hanaholmen.fi