Science Capital and the Equity Compass

Hanaholmen, Esbo

|
12.1.2023 15:00 - 16:15

Seminarium om Vetenskapligt kapital

Hanaholmen ordnar seminariet med professor Louise Archer från University College London som en del av Finlands största vetenskapsfestival Vetenskapsdagarna. I det engelskspråkiga seminariet får vi höra en föreläsning av prof. Archer om arbetet med koncepten ”science capital” och ”the equity compass”. Seminariet avslutas med en panel där Archer samtalar med svenska och finska experter på vetenskapskommunikation.

PROGRAMMET PÅ ENGELSKA

Professor Louise Archer. Photo: University College London

3:00 – 3:30 PM, EET (1:00 – 1:30 PM, GMT)
Professor Louise Archer: “Science Capital and the Equity Compass” Prof. Arches gives a keynote on her conceptual work on science capital and the equity compass.

Louise Archer is Karl Mannheim Professor of Sociology of Education at the Institute of Education at the University College London. Prof. Arches gives a keynote on her conceptual work on science capital and the equity compass. Science capital can be defined as the sum of all the science-related knowledge, attitudes, experiences, and resources that an individual builds up through their life. This includes what science they know about, what they think about science, the people they know who understand science, and the day-to-day engagement they have with science. The Equity Compass is a framework that supports reflection on current practices and development of equitable practices. It comprises eight dimensions of equity, each designed to apply a different lens to improve equitable experiences.

3:30 – 4:15 PM, EET (1:30 – 2:45 PM, GMT)
Commentaries in a Panel with professor Archer:


Tilläggsinformation: Projektchef, Hanaholmen, Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi, +358 44 563 7071