Skapa, sjunga, spela

Online

|
6.2.2021

Ett webbinarium om fritidsmusikens framtid i Norden

Lördag 6.2.2021 klockan 12.30 finsk tid (CET 11.30)

Musiklivet i Norden lever av sin mångfald. Antalet utövare är enormt, och alla sidor av musiklivet är representerade – musiker, publik, arrangörer och kompositörer. Hela det musikaliska ekosystemet berörs av de omgivande samhällets kulturpolitiska åtgärder lika mycket som av musikfolkets egna initiativ, insatser och aktiviteter.

Kulturpolitiken i Norden, framför allt den gemensamma nordiska kulturpolitiken, genomgår just nu en kursändring. Stödordningarna inom musik riktas allt mer till yrkesutövande aktörer, på bekostnad av det stora fältet av amatörer och semiprofessionella. Organisationen Musik i Norden i samverkan med Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland vill med det här webbinariet belysa verksamhetsförutsättningarna och framtidsplanerna för det stora amatörmusikfältet i Norden och samtidigt visa på de samarbetsmöjligheter och synergier som finns mellan musiker och sångare av olika slag. Vid webbinariet medverkar representanter för olika musikgenrer och alla de nordiska länderna är representerade.

Lusten att sjunga och musicera och musikens inflytande på kulturliv, hälsa och välbefinnande beror inte av andelen yrkesutövande utan av hela fältets aktivitet. Också proffs utövar musik på sin fritid, och de flesta amatörer är beroende av yrkesfolk i utvecklandet av sin verksamhet. Samarbete är lösningen och därför måste hela fältet hållas livskraftigt.


Program

12.30 (CET 11.30) Välkommen

 • Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
 • Patrik Karlsson, ordförande, Musik i Norden, Finlands svenska sång- och musikförbund
 • Thomas Blomqvist, Nordisk samarbetsminister

Framtiden för amatörorkestrar och körer i Norden

 • Blåsorkestrarnas framtid och utmaningar
  • Rune Hannisdal, Musikksjef i Norges Musikkorps Forbund
 • Några insikter efter kartläggningen ”Körsång i Svenskfinland” från 2014
  • Hanna Kronqvist, ordförande för DUNK, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, kördirigent
 • Diskussion
  • moderator Wivan Nygård-Fagerudd, kulturjournalist, sångerska

13.30-14.15 (CET 12.30-13.15) Skolan, musikskolan och musiken

 • Kulturskolornas framtida roll och utmaningar
  • Torgny Sandgren, generalsekreterare i Sveriges Kulturskoleråd
 • Sjunger de unga i framtiden? Hur påverkas de vuxna körerna?
  • Hanna Kronqvist, kördirigent
 • Diskussion
  • moderator Patrik Karlsson, ordförande, Musik i Norden, Finlands svenska sång- och musikförbund

PAUS

14.30 (CET 13.30) Amatörer och proffs i musiklivet
Vem drar gränserna och varför?

 • Inspelad diskussion med
  • Kaarlo Hildén, rektor för Konstuniversitetet, tidigare dekanus vid Sibeliusakademin
  • Maud Lindström, ledare för Nordiska Visskolan i Kungälv
  • Benny Ojala, ledare för Närpes skolmusikkår
  • moderator Henrik Huldén, projektchef vid Hanaholmen
 • Kommentar
  • Rune Hannisdal, Musikksjef i Norges Musikkorps Forbund

15.00 (CET 14.00) Musiken och hälsan

 • Smittesmåder för Covid-19
  • Anne Kjerulf, Överläkare, PH.D
 • Er amatörmusikken sundhetsfremmende?
  • Henriette Schøn, PH.D.
 • Några frågor
  • moderator Wivan Nygård-Fagerudd, kulturjournalist, sångerska

15.30 (CET 14.30) Amatörmusikens utmaningar på Ísland, Grönland och Åland

 • Mötet mellan proffs och amatörer på en liten marknad
  • Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir, sångerska, Reykjavík
 • Det åländska musiklivet
  • Sara Kemetter, ordförande, Ålands Sång- och Musikförbund
 • Det grönländska musiklivet
  • Arnannguaq Gerström, flöjtist, dirigent och kompositör
 • Diskussion
  • moderator Wivan Nygård-Fagerudd, kulturjournalist, sångerska

Slutord: Patrik Karlsson


Språk: Svenska

Mera information:
Hanaholmen: Projektchef Henrik Huldén, henrik.hulden(at)hanaholmen.fi
Musik i Norden, Finlands svenska sång- och musikförbund: Ordförande Patrik Karlsson, patrik.karlsson(at)fssmf.fi

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 5.2.2021 kl. 12.00 finsk tid, (CET 11.00)
De som har anmält sig får en länk till diskussionen under eftermiddagen 5.2.2021.