Språkvårdsdag 2024

Hanaholmen, Esbo

|
17.5.2024 08:30 - 16:00

En fortbildnings- och inspirationsdag för alla som använder svenska språket i sin arbetsvardag.


Välkommen till Språkvårdsdagen på Hanaholmen fredagen den 17 maj. Årets program fokuserar på artificiell intelligens. Vad kan vi använda den till? Vad ska vi akta oss för? Hur förändras vårt språk genom AI-verktygen?

Bland de medverkande på Språkvårdsdagen finns Linda Mannila, biträdande professor i datavetenskap, Helsingfors universitet, Annette Kronholm, modersmålslärare och skrivpedagog från Topeliusgymnasiet i Nykarleby, John Henriksson, utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande, Björn Olofsson, facköversättare och lärare i översättning vid Stockholms universitet och Monika Pettersson, kommunikationsstrateg vid Riksrevisionen i Sverige.

AI och svenskan – Hur får vi ut det bästa möjliga?

Program

8.30 Registrering, kaffe, boktorg i övre hallen

9.00 Välkommen
Victor Andersson, programdirektör, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Pamela Granskog, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

9.15 Möjligheterna med AI
Linda Mannila, biträdande professor i datavetenskap, Helsingfors universitet

9.55 AI och översättning – ny teknik och en marknad i omvälvning (igen)
Björn Olofsson, facköversättare och lärare i översättning vid Stockholms universitet

10.40 Paus

11.00 Chat GPT – så funkar det
Mathias Creutz, äldre universitetslektor i språkteknologi, Helsingfors universitet

11.30 Utdelning av språkpriset och språksporren
Pamela Granskog, Hugo Bergroth-sällskapet
Katarina von Numers-Ekman, Svenska kulturfonden

11.45 Lunch, boktorg i övre hallen

13.00 Vad ska skolan syssla med? AI:s roll för barns och ungas skrivkunnighet och språkkompetens
Annette Kronholm, modersmålslärare och skrivpedagog, Topeliusgymnasiet, John Henriksson, utbildningsplanerare, Centret för livslångt lärande

13.45 AI som verktyg för journalisten exempel från Svenska Yle
Jan-Ulrik Lindberg, t.f chef för medieproduktion, Svenska Yle

14.15 Kaffe

14.45 Texter i teknikens tid: AI som skribent och kollega
Monika Pettersson, kommunikationsstrateg och avdelningssamordnare, Riksrevisionen, Sverige

15.25 Efter den första fascinationen eller oron – vad härnäst?
Paneldiskussion under ledning av Jonas Jungar, Hugo Bergroth-sällskapet

16.00 Språkvårdsdagen avslutas. På återseende!   

Moderator: Jonas Jungar
Estradpoesi: Henrik Huldén

Arrangörer: Hugo Bergroth-sällskapet, Institutet för de inhemska språken, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Arrangörerna förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Deltagaravgift 75 euro. Studerande med studiekort 40 euro. Lunch och pausservering ingår i priset.
Anmäl dig senast den 3 maj via länken nedan.

Tilläggsinformation: projektchef Henrik Huldén, henrik.hulden(at)hanaholmen.fi

 

Bannerbilden delvis skapad med hjälp av AI.