Utställning: Rötter

Galleri Hanaholmen

|
2.3 - 28.5.2023

Galleri Hanaholmen har öppet dagligen kl. 10-20, fritt inträde.

Leena Kouhia
Réka Király
Tapani Rinne och Juha Mäki-Patola
Anna Järvinen


Utställningen Rötter är en installation av fem konstnärer som alla arbetar med olika material. I utställningen kombineras konstnärerna Leena Kouhias keramikverk och Réka Királys bläckmålningar med ett ljudlandskap som skapats av kompositörerna och musikerna Tapani Rinne och Juha Mäki-Patola, med texter skrivna samt upplästa av musikern och författaren Anna Järvinen.

I utställningen reflekterar konstnärerna över rötter och rotlöshet. De ställer frågor och provocerar betraktaren: Vilka är våra rötter, var kommer vi ifrån och hur har vi kommit hit? Har vår fria möjlighet att flytta runt påverkat vår förankring i samhället? Har vi fortfarande rötter, och i så fall var? Hur kan vi bevara dem, och när det kommer till kritan – behöver vi våra rötter?

Réka Király flyttade till Finland från Ungern för 20 år sedan och lever ständigt mellan två länder. Den sedan länge förlorade kontakten med sitt födelseland skapar inte automatiskt en känsla av förankring eller tillhörighet i Finland. Leena Kouhia är född i Björneborg och bosatt i Helsingfors, men känner samtidigt att hon inte riktigt hör hemma någonstans. Hennes släkt hör till de evakuerade karelare och återvändande ingermanländare, vars släktrötter brutits upp på grund av krigens följder. Anna Järvinen flyttade som barn till Sverige med sina föräldrar. Hennes förhållande till sina rötter har förändrats med tiden, och idag upplever hon att det främst är något som finns i hennes gener. I motsats till detta, känner däremot Tapani Rinne sina släktrötter på djupet. Hans förfäder och -mödrar har bott på samma områden och till och med gårdar i Satakunda under flera generationer. Han vet var han kommer ifrån, och i denna dialog utgör han motvikten till den övriga gruppens erfarenheter. Mäki-Patolas familj har flyttat från landsbygden till staden och kontakten med hans förfäder har brutits. Efter att ha flyttat bort från och därmed förlorat sina rötter och sin ursprungsort känns de inte heller särskilt viktiga för honom.

Konstnärerna har sinsemellan diskuterat hur deras process att hitta sina rötter har sett ut. Genom att erkänna rotlösheten och bearbeta den genom konstnärligt arbete har de skapat en fantasivärld som har hjälpt dem i sitt sökande. Helhetsinstallationen kombinerar inte endast de material de använder, utan också en känsla av deras egna rötter – som förankras i konsten. Installationen består av ett stort ”dukat bord”, som visar de konkreta resultatet av deras sökande. Verken som visas har Kouhia och Király skapat både var för sig och i samarbete. Samtidigt möts betraktaren av en ljud- och textvärld som fyller galleriet. Installationen är som ett storskaligt pussel som förhoppningsvis kommer att inleda samtal om rötter och deras betydelse.


Mera information: programkoordinator Aino Kostiainen, aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi