Vetenskapen i demokratins tjänst

Hanaholmen, Esbo

|
9 - 10.11.2022

Välkommen på symposium!


Tidpunkt: Onsdag-torsdag 9-10.11.2022 kl. 14.00 – 16.30 (finsk tid), kl. 13.00 – 15.30 (svensk tid)

Plats: HANAHOLMEN – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Hanaholmsstranden 5, FI-02100 Esbo. Symposiet strömmas också på Hanaholmens Youtube-kanal och läggs senare ut på Finska Vetenskaps-Societetens webbplats.


Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborgs och Finska Vetenskaps-Societetens gemensamma symposium 9-10 november 2022

Moderator: Jan Andersson, MTV Uutiset

Syftet med symposiet är att lyfta fram betydelsen av vetenskaplig kunskap då man fattar beslut i demokratier. Vetenskapen är och ska vara till gagn för mänskligheten. Det ankommer såväl dem som sysslar med vetenskap som politiska beslutsfattare att uppfylla denna grundsats.

Verkligheten är dessvärre en annan och i auktoritära stater används vetenskaplig kunskap med eller mot forskarnas vilja ofta i repressiva syften. Liberala demokratier är den bästa garantin för att forskarna ges frihet att verka och implementera välfärd, fred och ekologisk hållbarhet. Länken mellan vetenskaplig kunskap och politiskt beslutsfattande är inte problemfri och en effektivare väg att ta vara på kunskap som skapas vid universiteten ligger högt på vår dagordning.

Symposiet Vetenskapen i demokratins tjänst är ett gemensamt initiativ av Finska Vetenskaps-Societeten och Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i samråd med Kulturcentret Hanaholmen.

Symposieprogrammet onsdag 9 november 2022

14.00 Välkomstord
Hannu Koskinen, ordförande för Finska Vetenskaps-Societeten
Filip Johnsson, ordförande för Kungl. Vetenskaps-och Vitterhets-Samhället i Göteborg
Kimmo Sasi, direktionsordförande för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

14.20 Session I: Demokratins tillstånd
Den liberala demokratin och de nordiska välfärdsstaterna. Professor Jan Sundberg, Helsingfors universitet
Demokratin på reträtt i världen. Professor Staffan I Lindberg, Göteborgs universitet

15.10 Kaffepaus

15.30 Session I fortsätter
Når vetenskapen fram till konsumenterna i medierna? Docent Ulrika Andersson, SOM-institutet vid Göteborgs universitet
Är politiska beslutsfattare öppna för vetenskaplig kunskap? Professor Mikael Collan, överdirektör för Statens ekonomiska forskningscentral VATT

16.20 Panel: Hur försvara demokratin?

Symposieprogrammet torsdag 10 november 2022

9.00 Session II: Klimatvänlig energiförsörjning
Polarisering i energidebatten och påverkan på demokratin. Professor Margareta Björklund-Sänkiaho, Åbo Akademi
Kan vi nå social acceptans för klimatomställningen? Docent Niklas Harring, Göteborgs universitet

9.50 Kaffepaus

10.00 Session II fortsätter
Höga drivmedelspriser – hot eller möjlighet? Professor Peter Lund, Aalto universitet
”The fossil fuel curse” – hur kan vi ta oss ur den? Professor Filip Johnsson, Chalmers Tekniska högskola

10.50 Panel: Vetenskapens roll i energidebattens tjänst

12.00 Lunch

13.30 Session III: Hur hantera en pandemi?
Hur agera förnuftigt när forskningsrönen är motstridiga? Professor Jan Albert, Karolinska Institutet
Bättre att agera nationellt eller kan en pandemi bekämpas effektivt i nordisk gemenskap? Professor Mika Salminen, Institutet för hälsa och välfärd

14.20 Kaffepaus

14.40 Session III fortsätter
Den medicinska forskningens genomslagskraft under pandemin. Professor Agnes Wold, Göteborgs universitet
Problemet att nå ut med vaccin till låginkomstländer, vad göra? Verksamhetsledare Linda Konate, Läkare utan gränser

15.30 Panel: Vad har Covid-19 lärt oss?

16.15 Avslutningsord
Mats Gyllenberg, Finska Vetenskaps-Societetens ständige sekreterare

Välkommen!


Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 27.10 kl. 23.59 (finsk tid)/kl. 22.59 (svensk tid) via länken nedan.

Språk: Svenska. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää myös suomeksi.