FLYTTAD: Webbinarium: Näringslivssamarbete mellan Göteborgsregionen och Finland

OBS! Datumet för webbinariet kommer att flyttas fram.

Datum: 4.12.2023
Tid: 14.00 – 14.45 CET / 15.00 – 15.45 EET
Språk: Svenska

Program – Webbinarium: Möjligheter till utökat näringslivssamarbete mellan Göteborgsregionen och Finland

Under perioden 6 november (Gustav Adolfsdagen) – 6 december (Finlands självständighetsdag) anordnas en ”blåvit månad” då Göteborg äntligen kan fira sitt 400 årsjubileum. Under denna månad görs nedslag i konst, kultur, näringsliv och historia.

Detta webbinarium lyfter fram möjligheterna till utökat näringslivssamarbete mellan Göteborgsregionen och Finland. Göteborgsregionen är en region med en forsknings- och utvecklingsstyrka (FoU) i världsklass. 2021 stod Västra Götaland för cirka en femtedel av Sveriges samlade exportvärde. Sett till Sveriges samlade FoU-utgifter i företag 2021 stod Västra Götalands företag för hela 34 procent. Finland är utan tvekan en av Sveriges viktigaste handelspartner. Svenska företag har en bred närvaro på den finska marknaden och det finns stora gemensamma intressen och affärsutbyten mellan länderna. Svenska produkter är ofta så väl integrerade och accepterade att kunder i Finland sällan reflekterar över varornas ursprung.

15.00 Inledande välkomsthälsning
Moderator: Johanna Hannus, Projektchef näringsliv på Hanaholmen

15.03 Den bilaterala barometern – en analys av samverkan mellan Sverige och Finland
Janne Wikström, Projektchef HanaAcademy på Hanaholmen

15.14 Finland som marknad för västsvenska företag
Christian Weckman, Landschef Finland på Business Sweden

15.25 Move to Gothenburg, ett initiativ där näringsliv, akademi, stad och region arbetar tillsammans för att attrahera och ta emot internationell kompetens på bästa sätt
Niklas Delersjö, Verksamhetschef för Move to Gothenburg

15.35 Frågor från publiken

15.45 Slut


Publik: Vi riktar oss brett till personer som är intresserade av samarbete mellan Västsverige / Göteborgsregionen och Finland med fokus på näringsliv.

Tilläggsinformation: Projektchef Johanna Hannus, johanna.hannus(at)hanaholmen.fi