Yttrandefriheten i ett Europa i förändring

Hanaholmen, Esbo

|
2.12.2019 09:00 - 11:30

Hanaholmens yttrandefrihetsdag

Utmaningar för Sverige och Finland


PROGRAM

Välkommen. Yttrandefriheten som grund för framtidens samhällsengagemang

 • Gunvor Kronman, VD Hanaholmen

En hälsning från EU-ordförandelandet Finland

 • Europaminister Tytti Tuppurainen, Finland

Perspektiv på Finland och Europa

 • Erkki Liikanen, styrelseordförande Anders Chydenius stiftelse

Färsk forskning

 • Den finländska yttrandefriheten i dag
  Vad värnar vi om med att sätta gränser för yttrandefrihet?
  Riku Neuvonen, docent, Tammerfors universitet
 • First amendment. Yttrandefrihet som en absolut rättighet.
  Får man enligt Silicon Valley skylla sig själv om man tar illa upp?
  Carl-Gustav Lindén, forskare, Nordicom

Så avslöjade vi missbruket av yttrandefriheten

 • Redaktör Jessikka Aro: Putinin trollit (Putins troll)
 • Redaktör Johanna Vehkoo: Valheenpaljastajan käsikirja (Handbok för lögndetektiver)

 Vad är hybridhot och hybridpåverkan?

 • Kirsti Narinen chef internationella relationer, Europeiska kunskapscentret för hantering av hybridhot, Helsingfors

Slutord: Yttrandefriheten är inte självklar  

 • Ordförande Erik Halkjaer, Reportrar utan gränser, Sverige

Kl. 11.30 Lunch på egen bekostnad (24 €, bindande förhandsbokning och -betalning)


Simultantolkning svenska – finska.
Seminariet är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan senast 25.11.2019 via länken nedan eller här.
Arrangeras i samarbete med Reportrar utan gränser – Finland och Anders Chydenius stiftelse.
Ytterligare information: Projektchef Henrik Huldén, henrik.hulden(at)hanaholmen.fi