Barnboksillustrationer

Galleri Hanaholmen

|
7.2 - 27.3.2022

Galleri Hanaholmen har öppet dagligen kl. 10-20, fritt inträde.

I utställningen Barnboksillustrationer i Hanaholmens galleri visas två utställningshelheter tillsammans – en från Sverige och en från Finland. Den svenska utställningshelheten, vars titel är En hyllning till barnboken, utgår ifrån 17 skäl för bilderbokens viktiga betydelse och består av 17 illustrationer gjorda av nuvarande och tidigare ledamöter i Svenska Barnboksakademin. Dessa är: Jens Ahlbom, Lena Anderson, Anna Bengtsson, Gunilla Bergström, Ann Forslind, Sara Gimbergsson, Gunna Grähs, Per Gustavsson, Pija Lindenbaum, Barbro Lindgren, Sara Lundberg, Sven Nordqvist, Pernilla Stalfelt, Cecilia Torudd, Johan Unenge, Emma Virke och Stina Wirsén.

Den finländska utställningshelheten, med titeln Bilderbokens väsen, bjuder åskådaren fysiskt in i bilderbokens värld med illustrationer av Jenny Lucander, Linda Bondestam och Lena Frölander-Ulf.

Redan utanför galleriet möts dessutom besökaren av en vepa med Mauri Kunnas illustration I grevens tid, ur boken Hundarnas historiebok – Finland, en del av Sverige som skildrar våra länders gemensamma historia.

Illustrationer och bilder talar alla språk, tilltalar alla åldrar och har överallt och alltid använts som hjälpmedel i kommunikation, utbildning och underhållning. Många av oss har ett starkt band till bilderböcker, och minnen förknippade med de första böckerna vi läste. I utställningen får du möta flera av dina gamla vänner, som du, dina barn eller barnbarn växt upp med. Gamla och nya favoriter möts och minnen väcks till liv! Tack för alla minnen och de nya som skapas.

Hanaholmen har glädjen att kunna presentera dessa utställningshelheter tillsammans, där svenska och finländska illustratörers verk nu möts i en ny helhet. Utställningen har producerats i samarbete med Svenska Barnboksakademin i Sverige och All Things Content i Finland. Vepan I grevens tid, tillhör nätverket Svenska Nu, som koordineras av Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland.


En hyllning till barnboken har producerats av Svenska Barnboksakademin och bygger på en samling av 17 goda argument för barnlitteraturens betydelse som Barnboksakademin första gången sammanställde 1996 och som sedan har reviderats 2004 och 2017. I sin senaste version uppdaterades dessa 17 skäl för barnboken till den utställningshelhet som visas här. Utställningen översätts kontinuerligt till fler och fler språk och sprids över världen via bland annat Svenska Institutet.

I Bilderbokens väsen har produktionsteamet från All Things Content Ltd, Johanna Stenback och Heidi Kråkström, tillsammans med illustratörerna Jenny Lucander, Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf och scenografen Mia-Irene Sundqvist skapat en utställningshelhet som ger besökarna en möjlighet att fysiskt stiga in i bilderbokens värld. Här visas illustrationer och verk från böckerna ”Fakta om pappor” av Jenny Lucander, trilogin om Fidel, med huvudfokus på “Fidel och jag i storstan” av Lena Frölander-Ulf och Linda Bondestams värld av djur. På collageväggen sammanförs illustratörernas verk i ett collage med skisser ”utrivna” ur skisshäften. Bilderbokens väsen har förverkligats med bidrag från: Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Konstsamfundet.

Barnboksillustrationer utställningen har arrangeras med stöd av: Centret för konstfrämjande och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.