BRIGHTNESS HIDING (the failure…

Galleri Hanaholmen

|
30.5 - 2.10.2022

Galleri Hanaholmen har öppet dagligen kl. 10-20, fritt inträde.

CARL-MIKAEL STRÖM

 

What can be shown, cannot be said

Ludwig Wittgenstein Tractatus Logicus Philosophicus

 

I utställningen vill konstnären utmana tanken om att fotografi är ett språk, och frågar betraktaren: vad finns det som kan visas men som inte kan sägas?

Vad vi ser och vilka intryck vi får när vi tittar på något är en spegling av vår kulturella kunskap, våra lärdomar och vårt språk. Det är följaktligen utifrån denna syn som vi tolkar det vi ser. En bild på ett äpple identifierar vi som ett äpple, eftersom det är något vi känner igen och kan förhålla oss till. Detta kallar Ström den ”logiska bilden”. Detta koncept av det igenkännbara och det logiska vill konstnären frångå från, och gå utanför språkets gränser för att i stället nå de ”möjliga bilderna”. Det är bilderna som går utöver de faktiska bilderna, och som inte kan identifieras eller förklaras genom språk eller rationalitet. Det finns en isomorf spänning mellan fotografiet och det faktiska objektet det återspeglar. Inom denna spänning finns fotografiets styrka.

Fotografierna i denna utställning presenterar Ström som en visuell stege, som hjälper betraktaren att nå de möjliga bilderna inom våra sinnen. ”Jag talar inte fotografi och jag talar inte om fotografi”. ”Brightness Hiding (the failure…” är Carl-Mikaels Ströms första soloutställning. Utställningen har producerats i samarbete med konstnären och Helsinki Photo Festival.

 

Carl-Mikael Ström föddes 1986 i Sverige. Han studerade vid fotoskolan Fatamorgana i Köpenhamn under ledning av Morten Bo 2013–2014. Mellan 2014–2018 assisterade han den svenska fotografen JH EngströmStröm arbetar inom fotografi, film och poesi. Ett av Ströms visuella kännetecken är de olika manipulationer och bearbetningar han gör i sina bilder genom, kemi, måleri och olika former av trycktekniker, för att visa hur han ser sin verklighet. Tiden är hans väsentliga verktyg. Fascinerad av vad som inte kan utryckas av “språk” handlar hans arbete främst kring frågan: vad är det som kan visas men inte sägas? Ströms första monografi Montöristen utgavs av det grekiska förlaget VOID år 2019. År 2020 var Carl-Mikael Ström en av finalisterna i Helsinki Photo Festivals öppna ansökan med temat Förtroende, och en del av hans verk visades i en grupputställning vid Finlands Nationalmuseum.

Utställningen har kuraterats av Rafael Rybczynski och har arrangerats med stöd av: Konstnärsnämnden, Sveriges Ambassad i Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland och Helsinki Photo Festival. Begränsad upplaga printade verk finns tillgängligt på: www.helphoto.com

Tilläggsinformation:  Programkoordinator Alexandra Enberg, alexandra.enberg(at)hanaholmen.fi