Finsk-svenskt skogsforskningsseminarium

Hanaholmen, Esbo

|
1.6.2022 13:00 - 16:00

”Skogens framtid är våra länders framtid!” Kung Carl XVI Gustaf till president Sauli Niinistö på Hanaholmen den 1 juni 2017.

Den 1 juni i år är det fem år sedan Sveriges och Finlands statschefer träffades på Hanaholmen med anledning av den finländska republikens 100-årsjubileum. Med tanke på ländernas gemensamma historia var det en speciell markering som krävde en speciell gåva från Sverige. Den tog sin utgångspunkt i det som kanske är mest utmärkande för länderna, nämligen skogen. Gåvan blev en satsning på ökad gemensam skoglig och skogsindustriell forskning.

 

Satsningen fick namnet Tandem Forest Values. Det syftar på att Sverige och Finland tillsammans sätter fokus på skogens värde. Under de år som nu har gått sedan 2017 har satsningen utvecklats till ett lyckat bilateralt samarbete. Den 1 juni kl 13.00 – 16.00 avhålls ett avslutningsseminarium av de första fem åren. Efter seminariet inbjuds till Hanaholmens årliga sommarfest!

 

Kl 13.00 Välkomna till dagens seminarium

Maria Wetterstrand, moderator och samtalsledare

 

Kl 13.10 Tandem Forest Values – vad har vi lärt oss efter fem år?

Chris Heister, ordf. i kommittén för Tandem Forest Values

 

Kl 13.20 Dagens skogsforskning i Sverige och Finland – vad skiljer och vad förenar?

Karin Perhans, Formas, och Ulrika Jacobsson, Finlands Akademi, inleder med en orientering kring vilka prioriteringar/satsningar som ländernas regeringar gör genom sina forskningsorgan. Följt av ett samtal mellan Karin Perhans, Ulrika Jacobson och Alice Kempe, Kempestiftelserna i Sverige, och Niklas von Weymarn, VD innovationsföretaget Metsä Spring i Finland.

 

KL 14.15 Kaffepaus

 

KL 14.45 Dagens forskningssamarbete mellan universitet och institutioner i Sverige och Finland – vilka möjligheter och utmaningar finns för ett fördjupat samarbete? Samtal mellan Annika Nordin, SLU Umeå och ordförande i en av bedömningskommittéerna, och Juha Hyyppä, Finnish Geospatial Research Institute FGI och specialforskare Saija Huuskonen från finländska Naturresursinstiutet och projektchef för  TFV finansierade projektet Management of Mixed-forest : Diversity to forests and bioeconomy.

 

KL 15.15 Sverige och Finland som skogsnationer – blev det som vi tänkte oss?

Samtal mellan tidigare statsråden med ansvar för skogsfrågor, Jari Leppä och Sven-Erik Bucht, som var med vid bildandet av Tandem Forest Values.

 

KL 15.55 Avslutning

Anneli Jäätteenmäki, viceordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland

Direkt efter seminariet kommer Jari Leppä och Sven-Erik Bucht att plantera ett träd utanför huvudentrén till Hanaholmen. Planteringen är en  markering på betydelsen av ökad skogsforskning mellan Finland och Sverige.

Seminariet simultantolkas mellan svenska och finska.

 

Tilläggsinformation: Projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi