Hanaholmen på Folk och kultur 2021

Online

|
10 - 12.2.2021

Hanaholmen arrangerar tre programpunkter på Folk och kultur-festivalen online.

Det mest betydelsefulla kulturpolitiska evenemanget i Sverige, konventet Folk och kultur i Eskilstuna, arrangeras i år för första gången helt digitalt. Programmet äger rum 10-12 februari. Tack vare det digitala formatet kan du lära känna det svenska kulturfältet och nätverka med dess aktörer från din egen dator. Konventet är kostnadsfritt och öppet för alla. Folk och Kulturs teman är inkludering, framtid, nordiskt perspektiv, hållbarhet, demokrati, inspiration, barn & unga, digitalisering och kulturarv. Du är välkommen att skapa konto och bekanta dig med Folk och Kulturs programutbud här.

Hanaholmen medverkar i Folk och Kultur med tre programinslag:

Kultur på recept

Vilken effekt kan konstnärliga och kulturella aktiviteter ha på välbefinnandet? Människor som känner sig ensamma, eller som lider av lindriga psykiska problem och kronisk smärta kan genom läkarremiss hänvisas till olika kultur- och gruppaktiviteter. I Sverige, Danmark och Storbritannien har man uppnått goda resultat genom att erbjuda kultur på recept, något som bland annat märks i ett minskat antal läkarbesök. Under samtalet presenteras aktuella forskningsresultat, hur modellen har introducerats i Sverige och andra nordiska länder, samt vilka erfarenheterna av kultur på recept varit.

Arrangörer: Hanaholmen i samarbete med Taikusydän – Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Finland.

Konst och historia genom 3D

Videon presenterar Kaarina Kaikkonens konstverk Framåt (2009), som består av metallkavajer som klättrar från hav till land längs granitblock. Konstverket befinner sig på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo strax utanför Helsingfors, Finland. Verket ska påminna om 1809, när Finlands och Sveriges gemensamma historia upphörde och grannförhållandet fick sin början. Det dynamiska verket har inspirerat 3D-konstnären Matilda Heilala, som 2019 sommarjobbade på MeMo (Research Institute of Measuring and Modelling for The Built Environment), en partner i Institutionen för byggd miljö vid Aalto-universitetet. Hon har producerat en animerad 3D-modell där vi ser en av kavajerna i rörelse.

Arrangörer: Hanaholmen i samarbete med MeMo-institutet vid Aalto-universitetet.

Amatörer och proffs i musiklivet

Kan man höra skillnaden mellan amatörer och proffs? Var dras gränserna och varför? Hur kan man öka samverkan mellan dem som musicerar för sitt nöje och dem som lever av musik? Ämnet diskuteras av rektorn för konstuniversitetet i Helsingfors Kaarlo Hildén, ledaren för vislinjen vid Nordiska folkhögskolan Maud Lindström och musikledaren för Närpes skolmusikkår Benny Ojala. Moderator för samtalet är Henrik Huldén.

Arrangör: Hanaholmen