Idéelabb Norden

Hanaholmen, Esbo

|
30.11.2022

För inbjudna

Den 30 november anordnar Hanaholmen och Föreningen Norden ett idélabb på Hanaholmen, med fokus på ungas delaktighet, påverkansmöjligheter och utbildningens och skolans roll i att fostra aktivt medborgarskap. Med detta idélabb vill vi samla människor med olika erfarenheter och perspektiv kring detta tema. Detta är en del i Föreningen Nordens arbetssätt, Nordperspektiv, som på nya sätt involverar människor i samhällsutvecklingen i Norden.

Varför arrangeras idélabb? 
För att få fördjupade insikter om ungas behov, önskemål och drömmar om framtiden i Norden, med fokus på ungas delaktighet och påverkan samt för att möjliggöra generationsöverskridande möten och idégenerering kring temat. Vilka kompetenser är viktiga för att kunna driva samhällsförändring? Hur kan unga påverka framtiden och bidra till ett hållbart Norden?

Vem kan delta?
Idélabbet vänder sig till; unga från Sverige och Finland som vill dela med sig av sina idéer och tankar kring möjligheter till påverkan och delaktighet i samhällsfrågor och utvecklingen. Utöver det deltar tjänstepersoner på lärosäten, skolor, utbildningsorganisationer, samt civilsamhällesorganisationer som jobbar med ungas delaktighet och mobilitet.

Evenemanget arrangeras av Hanaholmen i samarbete med Föreningen Norden.

Mer information:
Är du intresserad av att delta den 30 november eller vill du veta mer om vad det innebär? Kontakta programkoordinator Ella Turta: ella.turta(at)hanaholmen.fi för mer information.