Kulturpolitisk dialogdag

Hanaholmen, Esbo

|
13.11.2020

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arrangerar en bilateral kulturpolitisk dialogdag som lyfter upp olika aktuella kulturpolitiska teman i båda länderna.

Dagen erbjuder en bred programpalett av samtal och du kan välja om du vill delta på plats på Hanaholmen (med begränsat antal sittplatser) eller om du vill följa diskussionerna på distans. Deltagandet är gratis men förutsätter förhandsanmälan senast den 12.11.2020. Länkarna till webbinarierna sänds till de anmälda på morgonen den 13.11.2020.

Dagen inleds med ett samtal mellan statssekreterare Helene Öberg och överdirektör för kultur-och konstpolitik Riitta Kaivosoja om kulturen som en bärande del av våra välfärdssamhällen.

Alla samtal simultantolkas från finska till svenska och svenska till finska. Även webbinarierna erbjuder simultantolkning.

Programmet ordnas av Hanaholmen i samarbete med Undervisnings-och kulturministeriet i Finland, KULTA rf, Finlands kommunförbund, Sveriges kommuner och regioner, Finlands översättar-och tolkförbund, Finlands biblioteksförening, Länsteatrarna i Sverige, Folk & Kultur, Sveriges författarförbund samt Dansk forfatterforening, CEATL, Kulturrådet.

Läs mera nedan och anmäl dig här

Dagens program


1. ÖPPNING – KULTUR SOM EN BÄRANDE DEL AV SAMHÄLLET

kl. 9.30-9.35 svensk tid / kl. 10.30-10.35 finsk tid: Välkomstord, Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen
kl. 9.35-10.15 svensk tid / kl. 10.35-11.15 finsk tid: Diskussion statssekreterare Helene Öberg och överdirektör Riitta Kaivosoja (kultur-och konstpolitik, UKM)

Moderator: Benny Marcel, direktör för Nordisk kulturfond

Coronakrisen har lyft upp vikten av konst och kultur för hela samhället. Både Sverige och Finland har också satsat mycket på att hjälpa sektorn överleva krisen.
Men borde vi tala ännu mera om värderingar, sammanhållning, demokrati, det civila deltagandet i samband med konst och kultur – som den centralaste drivkraften för ett samhälle? Och baserat på erfarenheter med coronakrisen – Hur borde sektorn förbereda sig inför kommande kriser? Hur bygger vi upp ett hållbart konst-och kulturliv som bär oss in i en hållbar framtid?


2. FLERSPRÅKIGHET I BIBLIOTEKEN I SVERIGE OCH FINLAND

kl. 10.45-11.30 svensk tid / kl. 11.45-12.30 finsk tid

Biblioteken har en nyckelroll när det gäller att utveckla och stöda den ökade flerspråkigheten. Frågan är hur biblioteken kan förverkliga denna uppgift och hjälpa till att integrera flerspråkigheten i våra samhällen? Vi närmar oss temat genom att granska såväl lyckade satsningar som områden som kan utvecklas. Vi undersöker också hur kulturpolitiken förverkligas i Sverige jämfört med i Finland.

Medverkar:
Sunniva Drake
Eva Biaudet
Lisa Gemmel, Svensk biblioteksförening, ansvarig för mångspråks- och minoritetsspråksfrågor

Moderator: Rauha Maarno, Finlands biblioteksförening


(LUNCHPAUS kl. 11.30-12.30 svensk tid / kl. 12.30-13.30 finsk tid)


3. HUR KOMMER KULTURSEKTORN ÖVERLEVA CORONAKRISEN I SVERIGE OCH FINLAND?

kl. 12.30-13.15 svensk tid / kl. 13.30-14.15 finsk tid

Vilka permanenta förändringar har coronakrisen har fört med sig eller kommer att föra med sig på kultursektorn? Vilka nya verksamhetsmodeller har fötts? Hur har sektorn anpassat sig i situationen i båda länderna? Kan vi lära oss någonting av varandra?

Medverkar:
Rosa Meriläinen, generalsekreterare för KULTA rf., takorganisation för konst-och kulturorganisationer i Finland
Robert Uitto, ordförande för Länsteatrarna i Sverige, medlem i styrgruppen för Folk & Kultur, kulturpolitiker

Moderator: Benny Marcel, direktör för Nordisk kulturfond


4. KULTURENS FRAMTID I KOMMUNERNA I SVERIGE OCH FINLAND

kl. 13.45-14.30 svensk tid / kl. 14.45-15.30 finsk tid

Hur har kommunerna i Sverige och Finland klarat sig coronakrisen, och hur kommer kulturverksamheten att se ut i kommunerna i framtiden? Hur kommer pengarna att räcka till? Vilka exempel av lösningar finns det redan?

Medverkar:
Staffan Isling, VD för Sveriges kommuner och regioner
Minna Karhunen, VD för Finlands kommunförbund

Moderator: Mohamed Yussuf, kulturjournalist, Dagens Nyheter


5. LJUDBÖCKER, E-BÖCKER OCH ÖVERSÄTTARNAS VILLKOR I NORDEN

kl. 14.45-15.45 svensk tid / kl. 15.45-16.45 finsk tid

Hanaholmen samarbetar med sina nordiska systerorganisationer Voksenåsen, Schaeffergården och Lysebu samt Biskops Arnö kring litteraturutbyte som en samhällelig drivkraft. Under detta nordiska paraplysamarbete arrangerar Hanaholmen en kulturpolitisk diskussion om översättarnas villkor och roll på den förändrade bokmarknaden, när ljudböcker och e-böcker blir alltmer populära. Hur ser utvecklingen ut från översättares synpunkt och hur borde man rikta insatser för att tillväxten av bokmarknaden i Norden skulle säkra möjligheterna att nära sig som översättare också i framtiden?

Samtalet är en del av projektet Översättare som broar i samarbete med Biskops Arnö och Voksenåsen. Projektet har fått stöd av Nordisk Kulturfond, Nordplus och Nordisk kulturkontakt.

Medverkar:
Morten Visby, formand for dansk forfatterforening og præsident for CEATL, europæiskoversætterforbund
Olov Hyllienmark, ordförande för översättarsektionen vid Sveriges författarförbund
Kari Koski, översättare av facklitteratur från svenska till finska

Moderator: Susanne Bergström Larsson, verksamhetsansvarig, Swedish Literature Exchange/Internationellt litteraturutbyte. Enheten för Litteratur och Bibliotek, Kulturrådet


Deltagandet är gratis men förutsätter förhandsanmälan senast den 12.11.2020 via länken nedan: