Olaus Petri 100

Hanaholmen, Esbo

|
19.10.2022 10:00 - 12:30

Välkommen på jubileumsseminarium!

Ett brobygge mellan Sverige och Finland
Olaus Petri – mer än en församling; i vardag, fest och kris

I höst firar Olaus Petri, den rikssvenska församlingen i Finland 100 år.  Hanaholmen arrangerar därför tillsammans med församlingen ett jubileumsseminarium i två delar.

Syftet med seminariet är att fira den 100-åriga församlingen, men också att understryka och påminna om de nära banden mellan Finland och Sverige genom åren. Seminariet riktar sig till den stora allmänheten, historiker, teologistuderande i båda länderna och kan också utnyttjas som fortbildning inom kyrkan.

Hösten 1919 skickas kyrkoherde Håkan Ljunge från Stockholm för att verka i första hand bland rikssvenskar i Helsingfors, men även ”söka att möta landsmännens behov i landsorten”. Målet är att grunda en rikssvensk församling i den forna svenska landsdelen, som nyligen uppnått sin självständighet och där såren efter ett upprivande inbördeskrig inte ännu läkts.

Församlingens tillblivelse är en fråga av största politiska och samhälleliga betydelse, inte bara för det rikssvenska, utan för offentligheten i Finland i största allmänhet. Det finns många tillskyndare till projektet, bland dem de lokala företrädarna för rikssvenska föreningar i Finland och särskilt i Helsingfors, däribland Svenska Gillet. Den unga republiken är utgångspunkten för deras agerande. Dessutom vill den svenske ärkebiskopen Söderblom ha Östersjön till ett lutherskt innanhav. Vidare behövde diplomater smörja de bitvis svåra förhållandena mellan Sverige och Finland under de här åren, till exempel Ålandsfrågan. 

Det är detta komplexa läge som gör att frågan om en egen församling och kyrka uppfattas som något angeläget och brinnande. Redan den 19 oktober 1922 blir församlingen till. Vikten av projektet understryks ytterligare då själva kyrkobyggnaden invigs tio år senare av den svenske ärkebiskopen Eidem. Då är också kronprins Gustaf Adolf och kronprinsessan Louise samt president Svinhufvud närvarande. På plats finns också marskalk – då ännu general Mannerheim.

För församlingens medlemmar har Olaus Petri församling varit en landsomfattande, hela livets kyrka, från vagga till grav, där de samlats till vardag, fest och sorg. Men, Finlands geopolitiska läge och det kalla kriget gjorde att det genom kyrkans portar också slunkit en och annan spion och sådana som smugglat biblar till de forna öststaterna.

 

PROGRAM

Seminariet öppnas av Hanaholmens VD Gunvor Kronman kl. 10.00.

Del 1 – kl. 10.05 – 11.00:  Utgångspunkten är teologie doktorn och kyrkohistorikern Fredrik Santells forskning kring den svenska utlandskyrkan. Tillsammans med professor Henrik Meinander sätter Santell den rikssvenska församlingen och dess öden i ett större sammanhang och Finlands historia.

Kaffe serveras kl. 11.00 – 11.30.

Del 2 – kl. 11.30 – 12.30 Under den andra delen av seminariet diskuteras några av de utmaningar och de möjligheter som kyrkan i Sverige och i Finland ställs inför i dagens mångkulturella och mångreligiösa samhälle. Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella kansli, samtalar med Bo-Göran Åstrand, biskop för Borgå stift.

Utrymme  för frågor från publiken finns under båda delarna.

Själva seminariet avslutas med möjlighet till gemensam lunch (betalning vid anmälan) i Hanaholmens restaurang PLATS kl. 12.30.

Kl. 15.30 hålls en festgudstjänst i Olaus Petri kyrka, Minervagatan 6. Det är också möjligt att redan kl. 14.15 delta i en guidad rundvandring i den unika kyrkofastighetens nyrenoverade utrymmen.

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan via länken nedan. Anmälan senast 9.10.2022.

Det är möjligt att boka övernattning till specialpris på Hanaholmen under jubileet. Kontakta då vår recepeption: reception@hanaholmen.fi eller tel. +358 9 435020, kod Olaus Petri. Kvoten gäller till den 3 oktober.

Språk:
Svenska, man kan ställa frågor på finska

Tilläggsinformation:
Victor Andersson, victor.andersson@hanaholmen.fi
Marit Ingves, maritsb.ingves@gmail.com
Jan Olov Fors, jan.olov.fors@evl.fi