Samtal med utrikesminister Elina Valtonen

Hanaholmen, Esbo

|
8.4.2024 16:30 - 17:30

Välkommen på aktuellt evenemang!

Finlands och Nordens roll i EU, Nato och FN

En utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse är under beredning. Hur skall behovet av både förnyelse och kontinuitet synas? EU kvarstår som vår viktigaste utrikespolitiska referensram. Hur skall vi agera om tendenserna till oenighet förstärks både inom EU och Nato? Hur kan stödet till Ukraina upprätthållas och förstärkas? Hur uppnå en fred för Ukraina som inte med tiden leder till förnyad rysk aggression?

Finland siktar på medlemskap i FN:s säkerhetsråd och blir ordförande i OSSE 2025. Har vårt land eller Norden tillsammans ett recept för att försvara den regelbaserade världsordningen? Hur kan vi medverka till att förhindra allt värre oreda både globalt och i Europa?

Utrikesministern delger oss sin syn på dessa svåra frågor, på Finlands roll enskilt och i samverkan med de andra nordiska länderna. Hur viktigt blir nordiskt samarbete när den globala världsordningen vacklar?

Samtalet modereras av ambassadör Peter Stenlund, NUPS viceordförande.

Språk: svenska. Det går bra att ställa frågor på finska.

Evenemanget arrangeras av Hanaholmen och Nya Utrikespolitiska Samfundet NUPS i samverkan med Kulturfonden för Sverige och Finland.

Diskussionerna fortsätter efter samtalet i Hanaholmens vinbar.
Välkommen!

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan senast 7.4.2024 via länken nedan.

Tilläggsinformation: Projektchef Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi