Demokratiturné: hybridhot, säkerthespolitik och demokrati

Online

|
29.4.2021

Välkommen på ett aktuell webbinarium!

HanaAcademy, som är Hanaholmen forsknings-och utbildningspolitiska samarbetsprojekt, ordnar våren 2021 online-diskussioner vid ett antal svenska och finska universitet med demokratiforskare om deras aktuella forskningsrön.

En diskussion mellan docent Teija Sederholm från Försvarshögskolan i Finland och prorektor Malena Britz från Försvarshögskolan i Sverige.

Sederholm och Britz presenterar sina senaste forskningsresultat i säkerhetspolitik och hur den interagerar med våra demokratiska samhällen. Sederholm inleder om sin forskning om sambanden mellan sociala medier och säkerhetspolitik. Britz presenterar sina tankar om möjligheter till säkerhetspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland.

Webbinariet ingår i Hanaholmens demokratiturné 2021 där forskare och sakkunniga från Sverige och Finland analyserar begreppet och fenomenet demokrati ur olika perspektiv.

Presentationerna och diskussionen mellan Sederholm och Britz sker på engelska. Publiken kan ställa frågor och kommentarer också på svenska och finska.

29.4.2021 kl. 13.00-14.00 (svensk tid/CET), kl. 14.00-15.00 (finsk tid)


Språk: Engelska. Frågor kan ställas också på svenska och finska.

Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 29.4.2021 kl. 10 (svensk tid/CET), kl. 11 (finsk tid),
De som har anmält sig får en länk till diskussionen under morgonen 29.4.2021.

Tilläggsinformation: Projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi

Bilder: Teija Sederholm: Sederholm. Malena Britz: Rickard Kilström