Utställning: Chorus sinensis

Galleri Hanaholmen

|
16.3 - 1.9.2024

Galleriet har öppet dagligen kl. 10–20, fritt inträde.

Chorus sinensis är ett audiovisuellt konstverk tillägnat skarvar (Phalacrocorax carbo sinensis). Verket har genomförts under åren 2019–2022 i häckningsområdena för skarvar i Bottenhavet. Skarvar kan ses då och då även i havsområdena kring Hanaholmen, och fåglarna verkar väcka starka åsikter i samhället. Verket betraktar fågeln med konstens verktyg och frågar: Är skarven värd en sång?

Chorus sinensis har skapats som ett resultat av ett samarbete inom en konstnärlig arbetsgrupp. Under planerings- och genomförandefasen tillbringade konstnärerna tid särskilt i skarvarnas livscirklar vid Bottenhavet, på små klippöar nära öppet hav. När coronapandemin stängde mänskliga bosättningar var det tryggt att röra sig och samlas i havsbrisen.

Foto-, video- och ljudkonstnären Jan Eerala från Björneborg ansvarar för den audiovisuella delen av verket. Filmningen, som krävde tålamod, ingående kännedom om havet och sjöfartskunskap, har genomförts under flera år. Kompositionen och ljuddesignen gjordes av den internationellt kända ljudkonstnären och kompositören Lau Nau. Körstycket framförs av Poseidonkören. Det spelades in på ön Pohjankalliot i Luvia skärgård den 21 augusti 2021.

Körens kostymer simulerar skarvar och är ett verk av konstnären Merja Markkula. Essen Skarven – värd en sång om människans och skarvens kulturmöten och gemensamma historia av litteraturforskaren Karoliina Lummaa finns tillgänglig på finska och engelska i samband med utställningen.

Arbetsgruppens sammankallare och initiativtagare till verket är kurator Ulla Taipale, som förtrollades av skarvar för tjugo år sedan. I sitt arbete för hon samman konst, natur, naturvetenskaplig forskning och tänkande.

Verket visades för första gången sommaren 2022 som huvudutställning för Björneborgs konstmuseum. Sommaren 2023 ingick det i programmet för Mänttä bildkonstveckor och våren 2024 kommer videoverket att presenteras i Schweiz och i Sverige. Chorus sinensis är en del av det nordiska projektet The Conference of the Birds. Utställningen har erhållit statsbidrag från Museiverket.

Bild: Markku Saiha

Tilläggsinformation: programkoordinator Aino Kostiainen, aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi